Expo och Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet har tillsammans genomfört granskningen om nazistisk närvaro i svenska kommuner.

Totalt är det 72 av 290 svenska kommuner i granskningen som har konstaterats ha haft återkommande nazistisk närvaro under de senaste tio åren. Det är bara i de två svenska kommuner som hamnar högst upp på listan, Ludvika och Borlänge i Dalarna, där de högerextrema krafterna även har utfört aktiviteter inom kommunpolitiken, vilket ses som den mest påtagliga närvaron.

– Vit makt-miljön är alltjämt en marginell rörelse och de flesta människor avskyr naturligtvis de åsikter som de står för. Men det vi vill peka på är att det inte behöver vara särskilt många personer för att kunna ställa till med problem. Det kan jämföras med ett kriminellt gäng med några få personer som kan ge en ort ett dåligt rykte, säger Daniel Poohl, chefredaktör på Expo

Även om det av allt att döma är få personer i kommunerna som sympatiserar med de nazistiska åsikterna så kan problemet ändå vara större än så.

– Ofta finns det en social krets kring de aktiva individerna som exempelvis en kompis eller en flickvän som har accepterat de här idéerna, säger Daniel Poohl.

I granskningen om var i Sverige som den nazistiska aktiviteten är mest påtaglig så är det främst Dalarna, Småland och Värmland som sticker ut (se faktaruta till artikeln).

Annons

– Nazism är inte ett problem i hela Sverige utan främst i delar av landet. Men att högerextrema idéer får ökat spelrum är ändå ett nationellt problem. Hot mot demokratin angår oss alla och det måste till effektiva lösningar som förmår att stötta de mest utsatta kommunerna, säger Christer Mattson på Segerstedtinstitutet i ett pressutskick.

Många svenska kommuner har upprättat handlingsplaner mot våldsbejakande extremism, men enligt Expo fungerar de dåligt.

– Handlingsplanerna är oftast helt verkningslösa. De baseras inte på de verkliga förhållanden som råder på orten. I stället är det allmänt hållna dokument utan några tydlig lägesbild och det skjuts inte till några statliga resurser för att hjälpa de värst drabbade kommunerna, säger Daniel Poohl.

Fakta: Där här är Expo och Segerstedtinstitutet

Expo är en partipolitisk och religiöst obunden antirasistisk stiftelse som även ger ut en t..

Fakta: Där här är Expo och Segerstedtinstitutet

Expo är en partipolitisk och religiöst obunden antirasistisk stiftelse som även ger ut en tidskrift och driver en nyhetssida. Organisationen grundades 1995 av bland annat den kände författaren Stieg Larsson (som givit ut böcker som "Män som hatar kvinnor" och "Flickan som lekte med elden"), då under namnet Hill-rörelsen, och bytte namn till Expo 2001. Sedan 2009 släpper organisationen en årsrapport om den rasideologiska miljön i Sverige. Årligen genomför Expo även många föreläsningar för skolor, myndigheter och företag. Expo har sitt huvudkontor i Stockholm.

Segerstedtinstituetet inrättades vid Göteborgs Universitet 2015 och arbetar med att sprida kunskap och arbeta förebyggande mot våldsutövande och rasistiska ideologier och strukturer. Namnet är uppkallat efter Torgny Segerstedt som var chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning då andra världskriget pågick. Torgny Segerstedt var en av få svenska publicister som var öppet kritisk mot Adolf Hitler och nazismen i Tyskland.

Källa: Expo och Göteborgs Universitet

Fakta: Expos granskning av vit makt-miljön i Sverige

Granskningen bygger på rapporterade aktiviteter i kommunerna under de senaste tio åren. Akti..

Fakta: Expos granskning av vit makt-miljön i Sverige

Granskningen bygger på rapporterade aktiviteter i kommunerna under de senaste tio åren. Aktiviteterna har delats in i tre kategorier där det sätts olika poäng för att komma fram till indexvärdet. I granskningen har värdet även beräknats utifrån kommunens befolkningsstorlek. Indexvärdet i listan nedan är angivet i aktiviteter per tusen invånare.

Högst poäng sätts för aktiviteter i samband med kommunpolitik.

Näst högst värde sätts för sociala aktiviteter som exempelvis fester och föredrag.

Lägst värde har satts för det som benämns som "kampförberedande aktiviteter" som inkluderar manifestationer, flygbladsutdelningar och att sätta upp banderoller.

De tio kommuner med högst nazistisk aktivitet:

1. Ludvika (Dalarnas län), 123,7

2. Borlänge (Dalarna), 93,5

3. Vaggeryd (Jönköping), 82,8

4. Mora (Dalarna), 71,1

5. Grums (Värmland), 71,1

6. Emmaboda (Kalmar), 65,8

7. Säter (Dalarna), 60,2

8. Värnamo (Jönköping), 43,5

9. Hammarö (Värmland), 41,1

10. Södertälje (Stockholm), 40,3

23 Skara (Västra Götaland), 26,7

Källa: Expo och Segerstedtinstitutet