Nuvarande distriktsordförande för Centerpartiet i Skaraborg, Kent Folkesson från Lidköping, har efter 4 år som ordförande avböjt omval. En enig valberedning föreslår Ulrica Johansson, Skövde, till ny distriktsordförande.

- Jag är väl förankrad i partiet och ser fram emot att få leda Centerpartiet i Skaraborg, säger Ulrica Johansson.

Valberedningen föreslår till presidiet utöver Ulrica, Hans Johansson, Falköping 1:e vice ordförande (omval) och Tobias Leverin, Grästorp, 2:e vice ordförande (nyval).

Val av ny distriktsstyrelse välj på Centerpartiets distriktsstämma den 6 april på biograf Vintergatan i Tibro.