Skolan i Skara håller en hög kvalitet tack vare alla lärare, medarbetare och rektorer som varje dag gör sitt yttersta för våra barn och elever. Men visst har vi i Skara också utmaningar.

Den stora skillnaden mellan S och M är att vi är övertygade om att det är lärare och rektorer som är bäst på att vara lärare och ge våra barn och elever den trygghet som krävs. Det är tack vare lärare och rektorer som eleverna får de kunskaper som behövs och den framtid som våra barn förtjänar. Vår uppgift som politiker är att skapa rätt förutsättningar. Sedan 2014 har vi ökat skolans resurser med 20 procent, vilket motsvarar 77 miljoner kronor.

Men med fler barn, ökade behov och ambitioner är inte det tillräckligt. Därför kommer vi att behöva fortsätta att satsa stora resurser de kommande åren. Det kan komma att krävas skattehöjningar, men också ett enträget arbete för att skapa en effektiv skolorganisation samt en regering som tillför ökade resurser genom statsbidrag. För Skaras del kommer en socialdemokratisk regering tillföra 40 miljoner kronor årligen. En betydande del av detta kommer oavkortat gå till skolan.

Moderaterna i Skaras kortsiktiga förslag är att flytta anställda från personalavdelningen ut till skolorna. Det ger inga nya resurser. På lång sikt är det inte heller hållbart att använda kommunens resultat till drift, då finns det inget utrymme till att investera i fler förskolor eller för den delen äldreboende.

Annons

Det har från moderat håll hävdats att Katedralskolan kommer att läggas ned med Socialdemokraterna. Det tillsammans med påståenden om att kommunens friskolor är hotade är falskt och osant. Sanningen är att vi nu föreslår en investering på 17 miljoner för att stärka Katedralskolan och rusta skolan inför framtiden. Kommunens friskolor är ett komplement till det kommunala utbudet och bidrar till en mångfald. Däremot tycker vi att möjligheten till att ta ut vinster från friskolor ska begränsas, men det beslutar inte vi i Skara kommun om.

Barn- och Utbildningsnämnden har under de 8 månader som jag varit ordförande jobbat hårt med det systematiska kvalitetsarbetet för att elevernas skolresultat ska öka. Elevhälsans organisation är på plats och vi vill anställa fler specialpedagoger. Våra rektorer vittnar om att rekryteringsläget är gott. Trots att det finns en stor brist på behöriga lärare i hela landet, kan vi konstatera att Skara har lyckats bra och i många fall bättre än andra kommuner.

Håkan Ehn (S)

Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

Richard Pettersson (M)

Richard Pettersson (M)
Foto: Sandra Skeppar

Tack för ett svar som handlade om sakfrågan.

Vi tror på skolan, men vill utveckla förutsättningarna.

Vi tror på att öka resurserna, men inte bara mer pengar i inflationstakt utan för att höja ambitionen.

Vi tror på Katedralskolan, men inte som en krympande verksamhet utan som en nyckel till Skaras framtid.

Vi tror att frihet för skicklig personal att utveckla verksamheten är bättre än åtgärdspaket och viten från skolinspektionen

Vi tror att god politik talar för sig själv, då behöver man inte fastna i falska tolkningar av andras politik eller en diskussion om andras ton.

Skara behöver god politik och en positiv tro på skolan och framtiden.

Richard Pettersson, kandidat för M i Skara

Relaterat: Moderat riktar stark kritik mot Ehn (S)
Relaterat: Bara härskartekniker, aldrig några svar!