Enligt uppgifter från Jokarjo har kommunen, varit fullt medveta om placeringen av de ensamkommande barnen på Stora Ekeberg, helt emot vad de uppger i sitt bestridande av fakturan.

— Skara kommun har vetat om det här hela tiden. Jag har till och med haft möte med både kommunalrådet, tidigare oppositionsrådet och kommunchefen, de vet om det, säger Bert Karlsson.

Att kommunen varit medvetna om placeringarna visar han även på genom ett brev skickat från Omsorgsförvaltningen på Skara kommun till Jokarjo där man vill att kommunikation såsom fakturor och mailkontakter kring de då totalt sex ensamkommande flyktingbarnen på Stora Ekeberg enbart skulle ske med en 5-siffrig kod och inte deras riktiga namn och personnummer.

Kommun i försvar

— Socialsekreteraren som skrivit brevet kan aldrig företräda omsorgsförvaltningen juridiskt. Ett sådant brev innebär absolut inte att vi har tagit över något betalningsansvar, försvarar sig omsorgschefen Lena Bjugård Bränfeldt.

Enligt henne är saken långt ifrån färdigutredd, men för hennes del är den avslutad. Nu är det kommunjuristen Mikael Hätting som tagit över den. Han skrev tillsammans med Lena Bjugård Bränfledt i bestridandet av fakturan att såvitt kommunen förstod så var placeringarna gjorda av Migrationsverket.

Men så kan det inte vara enligt Migrationsverket själva.

Migrationsverkets roll

— Vi placerar aldrig ensamkommande barn utan det görs alltid av kommunen, säger Sophia Öhvall Lindberg, presskommunikatör Migrationsverket.

Hon är väldigt tydlig med att Migrationsverket enbart anvisar barnet till en kommun. Sedan är det upp till kommunen att bestämma vart barnet ska bo, det är också de som alltid får ersättningen som idag ligger på 1900 kronor per barn och dygn.

— Barnen befinner sig i en utsatt situation och socialnämnden är bäst lämpade att hantera det.

Annons

Är det så att ett ensamkommande barn trots allt bor på ett boende som inte kommunen äger, såsom Stora Ekeberg, så måste kommunen som fått barnet anvisat till sig och Jokarjo göra upp om betalningen, enligt Migrationsverket.

Vilken kommun som har ansvar för de ensamkommande barnen på Stora Ekeberg får tidningen inte veta. De uppgifterna är sekretessbelagda.

Migrationsverket uppger dock att den ansvariga kommunen faktiskt kan vara en annan än Skara.

— De kan ju vara så att de blivit flyttade från ett annat asylboende i en annan kommun och att det är den kommunen som egentligen har ansvaret. Men det här får ju Skara kommun och Jokarjo sätta sig ned och gå igenom, säger Sophia Öhvall Lindberg.

Det är också det som kommunjuristen Mikael Hätting hänvisar till.

Finns inget avtal

— Vi har bestridit fakturan och bakgrunden är att kommunen inte får placera barn på Stora Ekeberg. Kommunen har heller inget avtal med Jokarjo eller har upphandlat något med Jokarjo.

På frågan om han med säkerhet vet att barnen inte har anvisats till Skara och om kommunen är helt säkra på att de inte får ersättning av Migrationsverket för dem i dagsläget är han mer svävande.

— Inte enligt de uppgifter jag har, är svaret från Mikael Hätting.

Han beklagar vidare att barnen hamnat mellan stolarna.

— Men lösningen är inte att kommunen bara betalar, säger han.

Vi få ett avslut

Bert Karlsson som företräder Jokarjo är dock hård i sin kritik gentemot kommunen.

— Jag förstår ingenting, säger han och tilläger att kommunen kommer att få betala.

— Någon måste göra det i alla fall. För de kan väl inte kräva att vi ska slänga ut dom på gatan.

Även Mikael Hätting vill ha ett avslut i frågan.

— Vi är säkert lika intresserade som Jokarjo att den här typen av frågor inte ska uppstå.