På måndagen anordnades för första gången en regional nätverksträff för kvinnor anställda i Försvarsmakten på Trängregementet i Skövde. Av de 130 deltagarna kom också några från andra offentliga arbetsplatser med manlig dominans, som räddningstjänsten.

Utmaningar

Inom Försvarsmakten är nu 5,5 procent av officerarna kvinnor, 12 procent av soldaterna och 38 procent av de civilanställda.

– Vi har våra utmaningar, som säkert de flesta arbetsplatser har, men jag ångrar inte mitt yrkesval. Jag kan se framför mig att jobba här väldigt länge till. Jag tycker att detta är världens bästa jobb, säger kapten Linda Plato.

Hon arbetar på Trängregementet och ingår i det lokala nätverket för kvinnor på regementet. Det gör också Jennikka Päivinen och Kristina Lundström, som ser en förbättring över åren.

Annons

– Nu mönstrar man på samma villkor. Tidigare fick kvinnor ansöka om att få mönstra. I början var du också tvungen att vilja bli officer för att få mönstra och göra värnplikt, säger Kristina Lundström.

Trögstartat

Kvinnor kom in i det militära på 80-talet.

– Det var lite trögstartat i början på 80-talet kan jag tänka mig men nu börjar vi bli fler och vi är fler som säger till att utrustning inte passar till exempel, säger Linda Plato.

Någon sa att det tog nio år att utveckla superavancerade JAS 39 Gripen och tjugo år för att ta fram en handduk som skyler en kvinnas kropp. Nu är det kvinnliga nätverket med när ny materiel testas.

Elitidrottare

På nätverksträffen föreläste flera kvinnor verksamma i Försvarsmakten om bland annat materielfrågor, systerskap och rekrytering av kvinnor. Dessutom föreläste löparen Malin Ewerlöf om att våga sätta mål.

– Vi utbyter erfarenheter. En del kvinnor är ensamma på sin arbetsplats, säger Kristina Lundström.

På Trängregementet har NOAK (Nätverket för officerare och anställda kvinnor) regelbundna träffar.