Maria Elisabeth Hesselblad föddes den 4 juni 1870 i Fåglavik som det första av totalt tretton barn i familjen. I Marguerite Tjäders bok Moder Elisabeth återges historien om hennes födelse: Ingen barnmorska hade stått att få, och därför hade en gumma som hette Stina tagits till hjälp. Hon tog barnet och lade det alldeles naket på stenhällen framför kaminen. Modern sade då: "Vad gör du med flickan?" – "Jo", svarade gumman, "det här barnet har stora prövningar framför sig, hon måste härdas i tid."

– Kaminen finns bevarad i huset så intresserade kan få se platsen där det sägs ha utspelat sig, säger Lisbeth Rothlin.

Konstnären Jan van den Berger bodde och verkade i huset där Elisabeth Hesselblad föddes. Han gjorde i ordning en plats vid trappan på andra våningen till hennes minne. Där hänger bland annat ett porträtt, ett kors, en bibel och kaminen står där.

– Han var noga med att lampan alltid skulle lysa, säger grannen Lisbeth.

På väggen hänger en flortunn sjal som kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga fick med som gåva i samband med saligförklarandet i april år 2000 i Rom. "Beatificata da S.S. Giovanni Paolo II a Roma il 9 aprile 2000, Anno Santo" står det att läsa och det finns även en bild tryckt på sjalen av Elisabeth som Birgittasyster.

Jan van den Berger gick bort 2010. Han och grannen Lisbeth Rothlin hade gjort upp att hon skulle ärva det blåa huset som han kallade för Dockskåpet för att göra det till museum över både honom och Elisabeth Hesselblad.

– Jag har börjat att göra i ordningen det, men det tar lite tid, säger Lisbeth.

Emigrerade

Familjen Hesselblad bodde bara ett år i Fåglavik där föräldrarna drev lanthandeln. De flyttade till Falun där hon växte upp. I början av 1880-talet flyttade de till Skövde efter att fadern hade gjort konkurs. Han hade en stor familj att försörja. Elisabeth hade tidigt en stark kristen tro och konfirmerades i Skövde. Hon kände att hon inte riktigt passade in varken i statskyrkan eller frikyrkorna.

När hon var 18 år, 1888, emigrerade hon till Amerika och utbildade sig till sjuksköterska vid Rooseveltsjukhuset i New York men också för att hjälpa familjen att få det lite bättre ekonomiskt. Det var också här som hon kom i kontakt med den katolska kyrkan. 15 augusti 1902 konverterade hon och blev katolik med Heliga Birgitta som förebild.

Uppenbarelse

1903 var Elisabeth Hesselblad på besök i Rom, ett besök som kom att ändra hennes liv. Tidigare hade hon haft en uppenbarelse om en kyrka, insprängd mellan två kolonner. Hon hade tolkat det som Brigittas hus i Rom – vilket det visade sig vara. Hon besökte kyrkan i huset och vid ett av besöken hörde hon Guds röst som sade: "Det är här jag vill att du skall tjäna mig" har hon skrivit ner i sina anteckningar. Hon konfirmerades i Rom och hon valde Birgitta som konfirmationsnamn. Hon skriver i sin dagbok att det stod allt mer klart för henne att hennes liv skulle vigas åt omvändelsen av Heliga Birgittas hemland. På vägen från Rom till Sverige för att besöka familjen hade hon en religiös upplevelse som manade henne tillbaka till Rom och Heliga Birgittas hus som då var hem för karmeliternunnor.

Svårt sjuk

Annons

När hon kom hem till New York blev hon svårt sjuk. Hon bad om att få komma och dö i huset där hennes andliga moder, Heliga Birgitta, hade avlidit i Rom. Hon fick ett positivt svar av karmelitsystrarna. Prästen gav henne sista smörjelsen. Men Elisabeth blev bättre och hon bad snart om att få bli upptagen som novis i karmeliternas gemenskap. Hon fick tillstånd att bära birgittinernas grå dräkt och hon fick avlägga klosterlöftena som "privat-birgittin".

Livsmål

1911 startade hon trots allt det nya birgittinklostret i Rom tillsammans med tre engelska flickor, postulanter. Hon hade haft tillgång till en lägenhet i Birgittas hus, men 1912 fick de lämna den då situationen blivit ohållbar. Det skulle dröja till 1931 innan hon var tillbaka i Birgittas hus efter en lång och tuff kamp. Det första av hennes livsmål och kallelse var uppfyllt. Nu var det dags för det andra – att nygrunda birgittinklostren i Sverige.

Inspirerande

Sedan reformationen på 1500-talet var kloster förbjudna i Sverige och katolicismen var allt annat än populär. 1923 hade hon inrättat en klosterverksamhet på Djursholm i Stockholm, men det kallades för vilohem. Vilohemmet utsattes för dödshot i anonyma brev och de fick besök av hotfulla personer. 1935 öppnades ett vilohem i Vadstena i närheten av klosterkyrkan. Invigningen blev Elisabeth Hesselblads sista besök i Sverige. Den 24 april 1957 avled hon i Birgittas hus i Rom och hon är begravd alldeles i närheten av kyrkan.

Men hennes gärning tog på sätt och vis inte slut där.

– Elisabeth Hesselblads liv är väldigt inspirerande och hennes orden växte mycket efter hennes död, säger Fredrik Emanuelson, biskopsvikarie i katolska stiftet i Sverige.

Saligförklarades

Den 9 april år 2000 saligförklarades Elisabeth Hesselblad av påven Johannes Paulus II.

– Moder Elisabeth saligförklarades för att hon var ett helgonlikt föredöme och för att det hade inträffat ett mirakel som gick att knyta till henne, säger Emanuelson.

Processen fram till att bli ett helgon innehåller flera steg och processen kan ta lång tid. För att komma till nästa steg, helgonförklaringen, krävs ytterligare ett mirakel.

– Mirakel är ofta av medicinsk karaktär, någon som har blivit botad från en sjukdom. Det görs omfattande utredningar för att verkligen komma fram till att det är ett mirakel. Det ska vara bestående och ska inte kunna förklaras via exempelvis läkarvetenskapen. Ofta tar det flera år, säger Emanuelson.

Hur det blir med salig Elisabeth återstår att se. Skulle mirakel ske och hon blir helgonförklarad är hon den första svensk efter den Heliga Birgitta på 1300-talet att bli helgon.

Faktaruta

Namn: Maria Elisabeth Hesselblad

Föddes: 4 juni 1879, lanthandeln i Fåglavik

Död: 24 april 1957, Heliga Birgittas hus i Rom

Gjorde: nygrundade Birgittasystrarna, en gren av birgittinorden 1911. Saligförklarades 9 april 2000 av påve Johannes Paulus II. Festdag 4 juni. 2004 fick hon postumt utmärkelsen Rättfärdig bland folken av staten Israel för sitt arbete med att skydda judar under andra världskriget.

Birgittasystrarna: Två kloster finns i Sverige; i Falun och i Djursholm. Nära 45 kloster som alla har gästhem finns i världen. Flest finns i Italien (6 stycken) och i Indien (7).