Efterfrågan på bostäder i Varnhem är stor och samhället lyfts fram i kommunens bostadsförsörjningsstrategi. En fördjupad översiktsplan med områden lämplig för exploatering har märkts ut och nu arbetas det med att ta fram detaljplaner.

Först ut är ett område som omfattar åkermark söder om väg 49, inramat av järnvägsvallen, Simmesgården och Axevallavägen.

Men där har kommunen stött på patrull. Den miljötekniska undersökningen visar nämligen att det finns förhöjda halter av metallerna arsenik, kadmium, vanadin och kobolt där.

— Det har inget med mänsklig påverkan att göra, utan ämnena kommer från alunskiffret i berget och finns naturligt i området, men eftersom värdena överstiger riktvärdet för känslig markanvändning ska vi nu göra en fördjupad undersökning, förklarar Jacob Kindstedt, landskapsarkitekt hos Skara kommun med ansvar för ta fram detaljplanen ifråga.

Annons

Då görs en mer omfattande undersökning för att få en enhetligare bild av utbredningen av tungmetallerna.

— Först då kan vi avgöra vilka åtgärder som behöver göras för att uppnå kraven för känslig markanvändning, säger Jacob Kindstedt.

Problemet med tungmetaller är att de anrikas i växtligheten och odlar med frukt och grönt, riskerar de boende att få i sig ämnena. Ett sätt att lösa problemet är att ta bort topplagret av jorden och ersätta den med nya massor, men det blir kostsamt på flera sätt.

— Det kan vi inte göra på hela området. Då går inte miljönyttan inte jämt ut med vad det innebär att transportera dit massorna, menar Jacob Kindstedt och påpekar samtidigt att människor har bott i området under tusentals år och klarat det bra.

Fyndet innebär att kommunens planarbete försenas lite, men det påverkar inte genomförandet i stort eftersom det är beroende av när Vägverket bygger den nya trafikplatsen vid Varnhem.

— Den är planerad till 2018, så vi har rätt god marginal dit. Jag tror inte att det kommer att påverka en möjlig byggstart, säger Jacob Kindstedt.

LÄS MER: Missarna i Varnhemsplanen