Två moduler som väger tolv ton styck och en på nio ton ska upp över alla tre våningarna och ner på innergården. Där ska i framtiden två magnetkameror ta plats och dessa väger i sin tur sju ton vardera.

För att klara de tunga och höga lyften byggs på fredag en kran upp inne på innergården. Den ska kunna lyfta de fyra meter höga modulerna 70 meter upp och 50 meter in, så det kommer att krävas krafter. Själva lyften är planerade att göras nu på lördag.

– Under tiden de pågår kommer husdelen under att utrymmas. Som tur är finns inga patienter där, utan det är labbet på plan tre, röntgen på plan två och på plan ett finns patologin som normalt ändå inte arbetar helger, berättar projektledaren Jeanette Brauer.

När modulerna väl är på plats återstår att inreda dem. Bland annat kommer de två modulerna som kamerorna ska stå i att skärmas av med kopparburar. Detta för att magneterna inte ska störa övrig utrustning på sjukhuset. Själva kamerorna väger sju ton styck och ska lyftas in i mitten på september. När de väl är på plats kommer kapaciteten för magnetröntgen att öka rejält vid sjukhuset.

Överhuvudtaget är mycket på gång nu, delvis initierat av kravet på PCB-sanering. Kemikalien ingick i den fogmassa som var godkänd att använda då sjukhuset byggdes för 40 år sedan och användes flitigt då. Nu ska den avlägsnas och destrueras eftersom den är hälsovådlig.

Annons

Relaterat: Ja till nytt jätteprojekt

Samtidigt fanns ett stort behov av att rusta upp hela huset till dagens standard. Ett jätteprojekt som nu dragits igång och beräknas vara klart om sju år. När det är klart ska vårdavdelningarna ha enkelrum med egen toalett för alla patienter, dubbelt så stora operationssalar som idag och med större takhöjd. För att lösa detta byggs mycket nytt till, bland annat ny operation, IVA och sterilcentral i en byggnad, ny akut, ambulansmottagning och akutröntgen i en annan samt psykiatri i tre plan.

PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som m..

PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som mellan 1935-1977 tillverkades av kemiföretaget Monsanto. De räknas till gruppen långlivade organiska föroreningar och är fettlösliga vilket innebär att de anrikas i kroppens fettvävnad. I Sverige förbjöds 1978 all nyanvändning helt. Ämnet finns dock fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. PCB betraktas idag som cancerframkallande. Forskare har genom visuella test med spädbarn som bär på höga halter PCB funnit att korttidsminnet hos dessa försämrats. Detta genom att utvecklandet av barnets nervceller påverkats av PCB under graviditeten. Forskare kom fram till att personer som föder många barn får mindre halter av PCB i kroppen, då barnet tar över halterna.

Källa: Wikipedia