Undersökningen visar att 8 av 10 Skarabor är nöjda eller mycket nöjda med insamlingssystemet och att 8 av 10 invånare återvinner sina använda förpackningar och tidningar.

Varje år genomförs Återvinningsbarometern för att undersöka människors vanor och attityder till återvinning. Syftet är att mäta nöjdhet och återvinnings-systemets kvalitet. Hittills har Sifo genomfört undersökningen i 32 kommuner och årets resultat bekräftar att insamlingsgraden fortsätter att vara hög och att det finns ett starkt stöd för insamlingssystemet hos svenska folket.

– Det känns väldigt bra att vi har ett starkt stöd hos invånarna i Skara och att de är nöjda eller mycket nöjda med återvinningssystemet. Det här är ett bevis på att det fungerar väl, trots det vill vi göra det ännu bättre och enklare att återvinna, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings– och tidningsinsamlingen i ett pressmeddelande.

Om undersökningen:

● 7500 intervjuer har genomförts i 16 kommuner

● Undersökningen genomfördes av SiFo..

Om undersökningen:

● 7500 intervjuer har genomförts i 16 kommuner

● Undersökningen genomfördes av SiFo på uppdrag av FTI

● De svarande utgör ett lokalrepresentativt urval av Skaras befolkning vad avser kön, ålder och regional spridning.

6 av 10 Skarabor uppger i undersökningen att de har ett stort eller mycket stort förtroende för att insamlingssystemet fungerar. Det vill säga att de förpackningar och tidningar som lämnas till återvinning faktiskt återvinns till nya förpackningar eller andra produkter. Undersökningen visar också att 9 av 10 anser att de obemannade återvinningsstationerna är lättillgängliga.

Annons

– Vi är glada för resultatet av undersökningen och att de flesta Skaraborna är nöjda med sina möjligheter till återvinning. Men vi vill fortsätta underlätta för våra kommuninvånare att återvinna och vi vill bli ännu bättre på att samla in förpackningar och tidningar. Därför arbetar vi ständigt för att se över hur man kan skapa bättre förutsättningar för både källsortering och återvinning, säger Abbe Sahli, Miljöstrateg på Skara kommun.