Oppositionen i Skara vill mildra besparingarna för gymnasiet i Skara.

– Verksamheten där går ju redan på knäna och nu skulle ytterligare besparingar göra att de fått stryka både marknadsföring och kompetensutveckling av lärarna. Därmed skulle gymnasiet hamna i en ond cirkel med färre sökande och ännu större besparingar, hävdar Lotta Grönlund Plöen, M, i Barn- och utbildningsnämnden.

Grunden till problemet är en tillfällig svacka i ålderskullarna - för hela landet ligger snittet på ett minus kring 20 procent. Det har lett till färre elever och att tio "för många" ungdomar från Skara sökte sig till gymnasier utanför kommunen accentuerade problemen.

– Kommunskatten höjdes ju 2014 och hälften av höjningen skulle då tillföras skolan. Istället har det blivit nedskärningar, så var tog de pengarna vägen? undrar Lotta Grönlund Plöen.

Annons

För gymnasiets del har det varit tufft och det finns en oro för vad ytterligare besparingar skulle resultera i.

– I åtgärdspaketet ingår till exempel att Katedralskolan inte skulle få trycka upp en programkatalog till nästa terminsstart och dra ner på marknadsföringen. Resultatet av detta kan bli att ännu färre söker till gymnasiet här och då är vi inne i en ond cirkel. Vi måste tvärt om bli mer attraktiva, hävdar Lotta Grönlund Plöen.

Om dessutom resurser till kompetensutveckling stryks bedömer hon att risken för lärarflykt är stor.

– Det går helt enkelt inte att bedriva verksamhet med de här besparingarna. Skulle de genomföras är jag orolig för hur det ska gå.

Därför valde oppositionen i Barn- och utbildningsnämnden att äska ett tilläggsanslag på 1 070 000 kr till gymnasiet för att mildra effekterna av det liggande åtgärdspaketet, något som även Miljöpartiet ställde sig bakom. På måndag är det upp till fullmäktige att avgöra frågan.

Gymnasiechef Anette Almqvist har inga synpunkter på denna.

– Vi är tvungna att hålla budget oavsett hur det går, men samtidigt är det jätteviktigt att ha pengar till exempelvis kompetensutveckling. Samma sak med marknadsföringen, eftersom det gäller att synas och höras idag. Oavsett hur det går återstår mycket arbete för oss för att komma i ram, säger hon.

LÄS MER: Skolorna får banta mer