Det var ett antal saker som gjorde att tingsrätten ansåg att mannen var skyldig. Dels har skadorna uppkommit när 26-åringen varit själv med treåringen, misshandeln har skett vid flera tillfällen och rättsläkaren konstaterar att barnet inte kan ha orsakat dem själv. Skadorna är alltför kraftig.

Under rättegången har mannen berättat att pojken ramlat och slagit i en dörr när de skulle gå in i lägenheten och senare slagit i ett handfat. Men även här avfärdar rättsläkaren berättelsen – skadorna är helt enkelt för allvarliga.

Ingen morddom

De biologiska föräldrarna vill att 26-åringen ska dömas för mord, men tingsrätten skrev i domen: ”I ett fall där man inte kunnat fastställa händelseförloppet eller hur gärningsmannen gått till väga är det ytterligt svårt att bedöma om gärningsmannen varit medveten om risken för effekten, samt om denne varit likgiltig. Det finns i målet inget som tyder på att 26-åringen skulle ha varit likgiltig för att treåringen skulle kunna avlida. Tvärtom framgår att han nog inte förstått hur allvarligt skadad pojken varit. Han har också ringt SOS då han insett att det var illa. Mot den bakgrunden och då det inte gått att fastställa exakt hur mannen orsakat pojkens skador och död måste stor försiktighet iakttas vid bedömningen. Tingsrätten finner därmed inte ställt utom allt rimligt tvivel att 26-åringen med uppsåt berövat pojken livet. Gärningen kan därmed inte bedömas som mord”.

Annons

Däremot slår tingsrätten fast att våldet har skett mot en hjälplös pojke och fastställer därmed straffvärdet till åtta års fängelse.

Nu är det hovrättens sak att avgöra fallet.

Läs: Åtta års fängelse för treåringens död

Läs: Treåringens pappa vill att 26-åringen fälls för mord

Läs: Treåringens mamma vill att 26-åringen ska dömas för mord

Läs: Åklagaren vill se ett strängare straff

Läs: 26-åringen vill frias