Han började ringa runt och söka efter den personal som behövs och till slut hade han fått de sex som behövdes.

– Det hela handlar om en frivillig insats och regementet stöttar givetvis de som ställt upp, fortsätter Rikard Sjöholm.

07.30 anlände personalen till regementet och förberedde den utrustning som krävdes. Totalt handlar det om tre lastbilar och sex soldater.

– De var klara vid 14-tiden och påbörjade då färden uppåt landet, konstaterar Sjöholm.