På plats från Motormännen Riks var Heléne Lilja, som ställde frågorna och modererade debatten. På podiet fanns i tur och ordning Sten Bergheden (M), Monica Green (S), Per Johnson (L), Isabella Waldenvik (KD), Martin Johansson (V), Ulrica Johansson (C) samt Thomas Morell (SD).

Att trafikfrågor och bilism är en angelägna ämnen för många människor var samtliga närvarande överens om. Alla i panelen hade ett fordon i någon form och alla var överens om att bilen kommer att behövas även i framtiden. Här kom frågan delningsekonomi och bilpooler också upp, men den församlade skaran påpekade att många invånare i Skaraborgs landsbygdskommuner även fortsatt kommer att vara beroende av bilen för att klara vardagen.

Att användningen av fossila bränslen måste minskas för att förhindra fortsatt klimatuppvärmning var alla i stort överens om. Det fanns dock olika åsikter om vad som bäst ska ersätta dagens bensin- och dieselmotorer.

– Inom centern tror vi på fler alternativ. Det är inte bara el som ska ersätta de fossila bränslena utan vi vill också se mer biobränsle, konstaterade Ulrica Johansson.

Den åsikten höll såväl Monica Green (S) som Martin Johansson (V) med om.

– Jag håller med Ulrica när hon pratar och mångfald. Tänk bara att göra bränsle av gamla sopor, det är ju ett superbra alternativ. Men vi vill självklart inte stoppa elbilarna utan vill ha så många alternativ som möjligt, konstaterade Monica Green.

Annons

Thomas Morell (SD) framhöll fortsatt dieselmotorn, men med andra bränslen än vad som nu används.

– Vi har just nu en otroligt dramatisk teknikutveckling avseende olika alternativ, men dieselmotorn är för mig det mest långsiktiga alternativet då den har en mycket högre verkningsgrad än andra motorer. Dessutom kan man använda många olika råvaror för att göra bränsle, förklarade Morell sin ståndpunkt.

Såväl Per Johnson (L) som Sten Bergheden (M) lyfte dock fram elbilen som det starkaste alternativet, med Bergheden som den främste visionären.

– Samhället måste ta nästa steg nu och det är att förse framtidens vägar med el. I dag laddas bilar i elstolpar, men det är bara en tillfällig lösning som kommer att ersättas med annat.

Efter en kortare paus fortsatte debatten med frågor om vägunderhåll och utbyggnaden av E20. I pausen konstaterade Heléne Lilja att debatten kunde varit mer välbesökt, men tyckte ändå det var viktigt att hålla den.

– Vi vill ha en diskussion kring de här frågorna. Vi är inte här för att driva vår egen agenda, men kan vi bidra till att skapa mer insikt kring ämnet är vi nöjda.