Under nästan fyra timmar i lördags eftermiddag kunde man se hur man förr spann garn, sydde lapptäcke, vävde en vassmatta och hur man tvättade kläder. Skärvs hembygdsförening är sällsynt aktiv och denna hembygdsdag är något av kulmen på årets verksamhet.

Mycket folk hade samlats vid den gamla fornstugan och på vallen framför ladugården.

– De gamla byggnaderna är flyttade hit, berättar Ann-Stin Jacobsson, föreningens ordförande. Fornstugan stod på 20-talet några hundra meter norrut och ladugården flyttades hit på 70-talet från Stenum.

Föreningen bildades 1932. Initiativtagare var skolläraren Georg Jacobsson och lantbrukaren Nils Johansson i Gatebo.

Föreningen har idag 185 medlemmar.

Annons

Genom åren har äldre verktyg och föremål samlats in. På gaveln till ladugården stod en mängd spadar av trä att beskåda.

Här fanns även näverarbeten av olika slag utställda.

 

Inne i ladugården fanns också många föremål att studera. Bland annat en av de allra äldsta tvättmaskinerna, som drevs för hand, samt en gammal mangel, lakekar och de klappträn man hade med till sjön vid stortvätt.

– På den tiden tvättade man rejält ett par gånger om året, berättade Anita Karlsson.

Gullan Alexandersson och Karl-Erik Johansson visade hur man vävde en vassmatta.

De ett par meter höga vasstråna kom från näraliggande Bysjön.

 

Ann-Stin Jacobsson visade hur man kardade ull och sedan spann till garn.

Till kaffeserveringen hade medlemmarna bakat bröd.

Gruppen Knaverfolket underhöll. Den består av åtta personer med nyckelharpor och en dragspelare. Deras repertoar bestod av folkvisor från olika delar av landet.

Gruppens namn är fyndigt en knaver, nyckeln till harpan, som man flyttar på strängarna.

Dagen avslutades med helgmålsbön, ledd av församlingsprästen Per Erik Aronsson.