– Mundus är sedan lång tid tillbaka ett företag som varit på Tornums förvärvsönskelista då vi sett ett bra komplement till Tornum-koncernen, både marknads- och produktmässigt, säger Tornums VD Per Larsson i ett pressmeddelande.

Mundus har under åren utvecklat en egen och uppmärksammad energioptimerad torkstyrning, NMC (Natural Moisture Control).

I korthet innebär det att det PLC-styrda processystemet torkar, övervakar och underhåller spannmålen med minsta möjliga energiåtgång samtidigt som NMC-systemet säkerhetsställer kvalitén på råvaran.

NMC-styrningen kompletterar Tornums egna anläggningsstyrning och dess torkstyrning IDC mycket väl, menar Tornum.

– Vi såg Tornum AB som en långsiktig och värdeskapande köpare av bolaget och vi är fullt övertygade om att det kommer att bli oerhört positivt för såväl bolagets anställda som för bolagets kunder, säger Mundus tidigare ägare Jens Lundgren i pressmeddelandet.

– Tornum och Mundus kommer båda få en bredare produktportfölj och en ännu större marknadsnärvaro, samt ytterligare spetskompetens som stärker bolagens marknadsledande position i Sverige, avslutar Per Larsson i pressmeddelandet.