Länsstyrelsen har fått in en anmälan från Livsmedelsverkets officiella veterinär vid Skövde slakteri. I samband med besiktning vid slakten noterades något som veterinären bedömer skulle kunna tyda på brister i djurskyddet. En ungtjur hade en färsk skada på svanen med färska blödningar och vassa kanter när veterinären kände med fingrarna runt det skadade området. Alla tecken tyder på att tjuren fått svansen avbruten. Var eller när skadan ska ha uppstått kan veterinären inte bedöma men uppenbart är att djuret utsatts för onödigt lidande.

På länsstyrelsen har man tagit emot anmälan men uppger att man inte hunnit prata med den som transporterade djuren.