När vi flyttade in i juni 2018 tog vi för givet att myndigheterna skulle avhysa de som hade sitt boende utanför Ica, precis som man gör runt om i Sverige när personer bosätter sig på platser som inte är avsedda att bo på. Det bör finnas regler att följa som medborgare eller som gäst i landet? Vad väntar Götene på? Varför är det fortfarande över ett halvår efter att vi flyttat till Annagatan, en rättighet att kampera dygn efter dygn utanför ICA i ett bostadsområde? Att tomgångsköra fordon nattetid timmar i sträck och att öppet uträtta sina behov på platsen?

Jag är riktigt trött på och mycket förvånad över hanteringen av situationen. Under tiden vi bott här har jag gjort ett antal försök att få klarhet i varför situationen inte ändras. Jag har haft kontakt med säkerhetschefen i Götene, blivit vidareslussad till Skara Park och Gata, därefter till Lidköpings Miljö och Hälsa, vidare till Polismyndigheten som lämnar över frågan till Skara kommuns Miljö och hälsa… för att där få svaret att det är nog ändå ett polisärende. Polisen svarade att det här har vi ingen personal till.

Det är anmärkningsvärt att våra lokala myndigheter inte förmår bemöta sina medborgare med mer kompetens och vilja än så här. Känn er manade att ta tag i ärendet som jag framför som ett problem som ägas av allmänheten. Kanske skulle man kunna se på situationen med blida ögon och tänka att det rör sig om människor utan bostad och tillgång till bekvämligheter? Visst. Jag är ändå inte beredd att säga att det finns något empatiskt i samhällets ovilja att ta tag i problem som detta – för visst är det väl inte någon värdigt att värma sin kropp i en kall bil natt efter natt och att kissa och bajsa på en parkeringsplats?

Annons

Stig Andersson