Tillsammans med en kollega som tidigare jobbat som militär startade Anders Waldesten företaget Mindgear 2015. Genom detta erbjuder Anders Waldensten nu sin och andra pensionerade kollegors hjälp för dem som har behov av att göra interna utredningar av oegentligheter inom sin verksamhet med hjälp av en ny typ av visselblåsartjänst.

Anders Waldensten och Carl-Uno Olsson jobbar i säkerhetsföretaget Mindgear. Waldensten har jobbat inom Polisen i 40 år, men lämnade sitt tidigare yrke i samband med den stora omorganisationen 2015.
Foto: Marianne Carlsson

Nyligen var han i Skövde och presenterade den nya tjänsten. Bland annat tog han då misstankar om brottslighet inom ett transportföretag som ett konkret och tydligt exempel på ett fenomen som kan bli föremål för en utredning av honom och hans kollegor.

– Någon i företaget märker att det försvinner grejor, att var tredje långtradare går åt ett annat håll än dit den skulle.

– När det upptäcks kan vi ha spaningsresurs för att kolla uppgifterna och vi kan också sätta teknik för att spåra lastbilen, en så kallad transportbuggning.

Waldensten konstaterar att den tekniken är tillåten att använda, men han påpekar också att det nog också är lättare för ett företag som hans att göra det än för polisen.

– Polisen måste tänka lite annorlunda och moraliskt, säger Waldensten.

Metoder som exempelvis telefonavlyssning är däremot inget man använder sig av understryker han.

– Det är tvångsmedel så det får vi inte göra.

Waldensten lyfter också tidsaspekten som en faktor som talar för att anlita en privat aktör och påpekar även att en polisanmälan kanske inte är den givna åtgärden för ett företag.

Annons

–  Polisen inte hinner göra sådana spaningsinsatser som behövs, det har de inte resurser till. Då kan vi och har tiden att göra det.

– Sen kanske företaget heller inte vill göra en polisanmälan i det första skedet, men men man vill ändå få bort det onda och det kan vi hjälpa till med.

Skulle man kunna likställa det ni gör med ett klassiskt detektivarbete?

– Så kan man säga, men det vi framförallt kan göra är att vi har gamla poliser som kan jobba metodiskt med en utredning utan att glida utanför lagen, säger Carl-Uno Olsson, som är försäljningsansvarig för Mindgear i Skaraborg.

– Vi kan systematiskt och seriöst utreda en fråga och få en bekräftelse. Antingen är det så här eller så är det på ett annat sätt.

Uppenbarligen har Anders Waldensten lyckats väl med att knyta många av sina tidigare kollegor från polisen till sitt företag.

– Vi har ett antal poliser som kan ta olika typer av utredningsjobb. Skulle vi sedan få mer jobb av den arten så har vi inga problem att skaffa fram fler som kan göra dem.

Så ni har hjälp av många poliser som pensionerade sig i samband med den stora omorganisationen?

– Det kan vara så. Sen kan det säkert finnas dem som jobbar som poliser nu, som väljer att byta spår och gå över till vår verksamhet om det visar sig att det här går bra.

– Men man får inte jobba hos oss parallellt med en pågående anställning inom polisen, det är inte aktuellt.

Finns någon risk att ett privatföretag går in i en sådan här bransch, eller är det så att den här typen av anmälningar ändå inte går till Polisen i det förstaskedet?

– Så är det nog. Man vill inte göra en polisanmälan då den blir officiell vilket kan svärta ner företaget och ge dålig reklam.

– Det vi kan hjälpa till med är att stärka företaget att själva ta tag i sina problem och vi gör det på ett seriöst sätt, säger Carl-Uno Olsson.

Finns fler aktörer i branschen?

– Det finns några stycken men min uppfattning är att de andra är ganska fokuserade på tekniken. Det vi ser är att utredningsdelen är det som är mest komplicerat. Som extern kraft är det där man kan tillföra mest genom att ta hand om de problemen man hittar och hjälpa och stötta.

Hur tar man ett ärende vidare efter er insats? Kan det bli frågan om lagföring?

– Ja, Om målsäganden, företaget väljer att göra en polisanmälan, säger Anders Waldensten.

– Har det skett något som är olagligt så är det direkt lämpligt att det görs, säger Carl-Uno Olsson.