De som gått förbi gamla Teglaskolan nyligen har kanske sett att baksidan är borta. Den sedan länge planerade rivningen är igång och inom sex veckor ska det arbetet vara klart.

— Den första delen av huset är nere nu, men bottenplattan är kvar. Den tar de med grävmaskin och gripskopa och slår sen sönder externt, förklarar Mikael Leijon som är projektchef på kommunen.

Annons

Nästa helg, den 19 augusti, är det invigning för den nya Viktoriaskolan. Då kommer alltså rivningsarbetet inte vara klart. Teglaskolans framsida kommer att stå kvar och även flera av de stående väggarna.

— Man tar vissa ytterväggar sist för att det inte ska blåsa omkring.

När skolan väl är riven någon gång i september börjar arbetet med återfyllnad.

— Vi har jordmassor kvar efter att vi grävde för Viktoriaskolan. Det var ganska mycket mark som grävdes bort, så vi har stora jordhögar kvar, bakom Björkbacken förskola. De ska vi transportera senare i höst och sen blir det en grönyta. Det ska vara en öppen yta mellan Viktoriaskolan och Botan.

Allt ska bli klart under hösten, med en stor gräsyta som bjuder in till fotboll, brännboll eller andra aktiviteter.

— Det är en nivåskillnad på nästan två meter mellan de lägsta delarna av Botan och upp dit, så det blir en liten slänt upp. Men gräsytan blir plan, säger Mikael Leijon som är projektchef på kommunen.