Under Kommunfullmäktige den 30 Oktober 2017 valde 38 ledamöter att rösta nej till en motion från Sverigedemokraterna om att erbjuda frukt i skolan till de elever i Vara kommun som går långa dagar. Endast Sverigedemokraternas ledamöter röstade ja till motionen.

Detta trots att kommunens kostchef Ann-Kristin Torstensson, i ett yttrande är positiv till förslaget och nämner att en extra frukt om dagen kan resultera i en lugnare miljö och bättre studieresultat för kommunens elever.

Under bildningsnämnden sammanträdande den 30 Januari 2018 informerade rektor Susanne Fransson och Anna-Lena Klason på Alléskolan och Arentorps skola om projektet ”Jämlikhet i skolan som syftar till att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskola.

De två skolorna samarbetar kring projektet och för att uppnå målet vill de utöka antalet elevcoacher samt erbjuda elever både frukost på morgonen samt frukt på eftermiddagen för att öka koncentrationen och harmonin och därmed skapa en bättre arbetsmiljö.

För att kunna finansiera detta när politiken i kommunen sagt nej har de tvingats söka ett statsbidrag.

Enligt sverigedemokraterna är det en av våra primära uppgifter att se till att både elever och lärare orkar med de långa skoldagarna.

Medan både politiker och åhörare kan knapra på färsk frukt under kommunfullmäktiges sammanträden är det synd och skam att kommunen inte kan göra den lilla insatsen när resultaten visat sig vara så positiva. Om kommunen betalade för frukt till sina elever kunde den delen av statsbidraget istället användas till mer resurser i personalform. Och mer personal i skolan är något som vi gärna vill se.

Annons

Elin Härling, SD, ersättare i bildningsnämnden