Man bär per automatik ansvaret för att ”rätta till” eventuella fel och brister under elevernas tidigare år samt på ett professionellt sätt förbereda eleverna för kommande utmaningar i livet.

När jag som förälder till barn med NPF-diagnos fått förmånen att se mitt barn komma hem ifrån skolan - ha ork och energi över för att t ex. cykla, äta middag med familjen, kliva upp på morgonen, så är det bästa kvittot på hur noggrant och idogt skolan genomfört detta arbete.

Jag vet av erfarenhet att Viktoriaskolan har fantastiska medarbetare och dom kan bokstavligt talat koka soppa på en spik. Skara har inte råd att mista den kompetensen och erfarenheten som finns, tänk på det politiker... Stolt mamma till världens bästa barn som tack vare personalen gått vidare till gymnasiet och är väl förberedda (det tvivlade jag på i 7:an p.g.a. tidigare erfarenheter)

Lycka