Sakfrågorna i Fredrik Nordströms senaste insändare är snabbt besvarade. SkaraAlliansen ser gärna att skolfrågorna debatteras öppet i Kommunfullmäktige, och meddelade därför i Kommunstyrelsen att ett arbete pågår med att initiera en sådan debatt på kommande sammanträde. Det yrkande Fredrik Nordström lade i Kommunstyrelsen kunde dock tyvärr inte bifallas eftersom det inte var i linje med Kommunallagen som tydligt säger att Kommunstyrelsen inte kan fatta beslut åt en annan nämnd. Vi ska också komma ihåg att de beslut rörande Katedralskolan som är av principiell beskaffenhet – investeringen i uppdaterade lokaler åt alla elever och möjliggörande för Olinsgymnasiet att hyra lokaler, redan är tagna i Kommunfullmäktige! Den fråga som kvarstår, fastställande av programutbud, har alltid tagits av barn och utbildningsnämnden och sågs inte som ett beslut av principiell vikt ens när Estetprogrammet inriktning musik lades ner av den tidigare socialdemokratiska ledningen i den protokollförda avsikten att överlåtas till en friskola som skulle startas just för det syftet.

Det var inte heller, som Fredrik Nordström påstår, Moderaterna som sa nej till hans yrkande. I själva verket var det så att socialdemokraterna var ensamma om att i Kommunstyrelsen stå bakom Fredrik Nordströms yrkande, och reservera sig till dess fördel.

Alla beslut, alla underlag och alla tidigare diskussioner i skolfrågorna är offentliga, tillgängliga och transparenta, oavsett hur många gånger Fredrik Nordström försöker insinuera motsatsen. Den bakgrund till tidsplanen som Fredrik Nordström hävdar att Lotta Grönlund Plöen ”erkände eller försa sig” är densamma som Lotta öppet redovisat från första början.

Annons

Katedralskolan, och alla elever i Skara, har nu chansen att under kommande år få tillgång till ett bibehållet och breddat programutbud, nya profiler och idrottsinriktningar, fler individuella val och ett unikt gymnasiecampus i Skara där föreningsliv och gemensamma aktiviteter berikar varje elevs gymnasieupplevelse. Katedralskolan fylls med tonåringar. Med gemensamma resurser kan vi höja kvaliteten på fortbildning och informationsinsatser, och värna om den fantastiska kvalitet som finns på Katedralskolan och alla Skaras gymnasieskolor. Sida vid sida kan alla elever sjunga in våren, gå i luciatåg och kasta studentmössan i luften i glädje över en unik examen som Skaradjäknar!

Hur ser Fredrik Nordströms alternativ ut?

Lotta Grönlund Plöen, Ordf. Barn och utbildningsnämnden

Ylva Pettersson, Kommunstyrelsens ordförande