Ytterlighetspartierna har under lång tid arbetat aktivt för ett svenskt utträde ur unionen, men har ändrat retoriken inför EU-valet. Deras opportunistiska poserande är vindflöjelspolitik som måste genomskådas.

Det är svårt att räkna på vad Sverige tjänar på EU-medlemskapet - den fria rörligheten av människor, varor, tjänster och kapital är alltför omfattande. Ändå har det gjorts studier på vad ett utträde ur EU skulle kosta räknat i antal arbetstillfället. Det ger en fingervisning om hur stor ekonomisk inverkan EU har på det svenska välståndet. En sådan studie presenterades i rapporten Varning för Swexit som publicerades år 2018. Enligt rapporten skulle Vara kommun förlora 237 arbetstillfällen och resurser på totalt 4 739 miljoner.

Eftersom EU-valet är i antågande är frågan om det svenska EU-medlemskapet återigen aktuell. Båda ytterlighetspartierna vill att Sverige lämnar det europeiska samarbetet. Partierna formulerar sig på olika sätt - den ena säger rätt ut att de verkar för ett utträde medan den andre säger att de verkar för en folkomröstning, det är dock tydligt att extremerna i svensk politik möts i denna fråga.

Båda partierna har dock meddelat att de har omprioriterat sina åsikter och att de inte längre tycker att Sverige borde lämna EU, men det är ingenting annat än falsk opportunism. Det blir tydligt om man betänker att partiernas ideologiska grund inte har förändrats en millimeter. Den underliggande politiska kursen ligger med andra ord fast, och när som helst kan den hetsiga anti-EU-politiken komma upp till ytan igen. Partiernas eftergifter är framtvingade av en stark positiv opinion för EU i Sverige. De slingrar sig och arbetar nu med att ersätta sina stora ambitioner med blygsammare förslag. Det är ett både försåtligt och oärligt sätt att bedriva politik på.

Annons

I rapporten Varning för Swexit konstateras att 237 arbetstillfällen skulle upphöra att existera i Vara kommun om Sverige lämnade EU. I hela riket riskerar 150 000 jobb att försvinna och landet riskerar gå miste om resurser på 300 miljarder. Som politiker är det är lätt att gömma sig bakom konspirationsteorier av olika slag, men det är direkt oansvarigt när det är vanliga människor som i slutändan står i skottlinjen för den faktiska politiken. 237 arbetstillfällen i Vara kommun och totalt 150 000 arbetstillfällen i riket kan sätta mat på bordet för lika många hushåll, och än fler genom de ökade skatteintäkterna. I grund och botten är detta någonting bra.

Tack och lov finns det åtminstone ett parti som är mycket positivt till det svenska EU-medlemskapet, som vill att Sverige ska axla ett större ansvar i EU och som alltid har varit en stabil röst i EU-politiken: Liberalerna.

Veronica Persson-Lilja, Gruppledare och kommunfullmäktigeledamot i Vara (L)

Said Abdu, Toppkandidat till Europaparlamentet och tidigare riksdagsledamot (L)

Eu