Det handlar om två olika händelser, med en veckas mellanrum, i februari i år. En person som arbetar på ett äldreboende i Skövde kommun har då blivit högljudd och svurit åt vårdtagare. I båda fallen handlar det om situationer som har stressat den anställda.

Vid det första tillfället hade en vårdtagare tappat sin hörapparat i samband med ett toalettbesök. Den anställda personen började då prata högt och svära för sig själv, vilket fick vårdtagaren att undra vad hen hade gjort för fel.

Den andra händelsen rör en annan vårdtagare, som inte ville ta sina mediciner. Vårdtagaren slog ut medicinen på golvet och försökte sparka och slå den anställda. Den anställda tog då tag i vårdtagarens arm och svor åt vårdtagaren. Det råder delade meningar om hur hårt greppet runt armen var.

Den anställda har varit avstängd under Lex Sarah-utredningen. Nu ska hen arbeta med sitt bemötande, tillsammans med sin chef.

Ytterligare en händelse anmäls enligt Lex Sarah. Det rör sig om en person som bor själv, men behöver hemtjänst flera gånger om dygnet. Klockan halv sex på morgonen i februari ska hemtjänsten ha sett till personen. Tio minuter senare gav sig denne ut, tunnklädd. Då aktiverades ett dörrlarm som personen har.

Men hemtjänsten var inte på plats efter larmet förrän efter omkring 45 minuter. Anledningen var att de var upptagna med en annan brukare.

Annons

Då hade en granne sett personen utomhus och ringt på ambulans. Personen var nedkyld och fick läggas in på sjukhus för observation. Enligt utredningen fanns det stor fara för att hen skulle ha kunnat avvika från platsen.