Nomineringen till Årets lärare 2018 har nått halvtid och 11 122 elever har hittills nominerat sina 1900 favoritlärare i totalt 125 kommuner. I år poängterar eleverna mer lärarnas faktakunskaper än tidigare.

De elever som nominerar finns i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Hittills är gymnasieeleverna de som nominerar mest. I år ökar däremot intresset extra starkt hos elever i grundskolans mellan- och högstadium.

– Dagens elever visar också sina lärare förtroende i frågor som sträcker sig utanför skolan. Bland eleverna motiveringar märks också genuina och värdeburna lärare. Här kan insikten om den ökade psykiska ohälsan bland unga spela in, säger Beata Kull från stiftelsen Lärargalan.

För att inspirera fler elever att hylla sina favoritlärare sammanställer Lärargalan en lista på de hittills mest nominerade lärarna i kommunerna där eleverna varit mest aktiva i Sverige. Nomineringen är sedan öppen till 1 september.

I Götene kommun är två lärare nominerade Jan-Åke Krantz på Lundabyn och Malott Tropp Svensson på Prästgårdsskolan. I Skara kommun är ingen lärare nominerad, men det är alltså inte försent att göra det.

Det är Stiftelsen Lärargalan som sedan 2015 varje år uppmärksammat svenska elevers favoritlärare och delat ut priset Årets lärare. Lärargalan har målet är att höja statusen på läraryrket genom att skapa lärarförebilder. I styrelsen finns företrädare från både lärare, akademin, utbildningsvärlden och näringslivet.

Annons