Det är Aftonbladet som skriver om att Sverigedemokraterna är det största partiet på Facebook. De skriver att den politiska kampen på Facebook var jämn mellan de olika partierna i början av året, men när Sverigedemokraterna i samband med årsskiftet började sponsra sina inlägg, vilket betyder att man betalar för att få större spridning, så ökade följarantalet. Sverigedemokraternas antal följare ökade från 150 000 till 200 000 på några månader.

Sett till uppmärksamheten de får så är Sverigedemokraterna störst på Facebook, med god marginal, skriver Aftonbladet.

– Det är ingenting som sker genom ett trick, en gimmick eller en slogan. Jag tror att folk genuint är intresserade av att prata om våra frågor. Därför får våra grejer stor spridning, säger Joakim Wallerstein (SD), partiets kommunikationschef, till Aftonbladet.

Enligt Aftonbladet har Sverigedemokraterna, mellan den 23 maj och den 23 augusti i år, väckt lika mycket engagemang på Facebook som alla andra partier har gjort tillsammans. Detta på grund av att SD har ökat delningstakten med sju, åtta inlägg om dagen men även genom att kommentera en händelse eller en nyhetsartikel.