Det är intressant att moderaten Hagberg inte nämner att deras satsningar bygger på en omflyttning av personal för att skapa positiva siffror, att de vill låta verksamheterna betala för halva investeringskostnaderna eller att de har tagit miljoner från resultatet för att visa på att de satsar.

Att ha ett resultat för en kommun på cirka 900 000 kronor innebär att den 1 januari 2019 har kommunen redan då ett nollresultat. För att tro att inget oförutsett ska hända på ett helt år finns inte.

Det är också intressant att Markus Hagberg inte nämner att Moderaterna kunde tänka sig att lägga ner den förebyggande Dagverksamheten eller stänga Seniorcafét för att komma in i ram.

Det är oroande att Hagbergs syn på värderingar och tro ger honom rätten att sätta sig över demokratiska beslut eller jämföra den politiska ledningen med Sovjetunionen.

Den politiska ledningens budget är ärlig och står för trygghet och säkerhet i framtiden. Vi har ansvarat för och utvecklat Skara kommun i fem år snart och går nu till val på att få ett förnyat förtroende den 9 september.

Fredrik Nordström (S) Kommunstyrelsen Ordförande

Michael Karlsson (S) Omsorgsnämndens Ordförande