Efter den långa torkan i sommar gick Skara och Götene för en tid sedan ut på sin hemsida ut med ett erbjudande till djurbönderna att ta gräs till foder på kommunens mark.

– Det stämmer, men då var det ingen som kunde kunde tro att torkan skulle hålla i sig så här länge, säger Göran Gustafsson, som är förvaltningschef på Service- och teknik.

– Det som gäller är att man kan anmäla sitt intresse för att ta foder någon gång i mitten av augusti och början av september. Just nu släpper vi på grund av brandrisken inte ut några som helst maskiner på våra marker. Och dessutom finns det ju inget gräs att ta hos oss heller för tillfället.

Nu väntas dock, enligt prognoserna, svalare väder och nederbörd, vilket borde innebära att gräset tar sig.

I Skara finns det ungefär 100 hektar, utspridda på en mängd olika ytor, som skulle kunna komma ifråga. Och i Götene ungefär lika mycket.

– Det kan till exempel röra sig om dikeskanter och obebyggda villatomter. Allt sådant som vi själva brukar klippa med slåtterbalk.

– Det är dock viktigt att man har rimliga förväntningar på både mängden och kvaliteten på gräset, betonar Göran Gustafsson.

– Vi kan till exempel inte garantera att det inte finns metallföremål eller annat som kan vara en fara för djuren som äter fodret. Markerna är inte genomgångna och det finns ett risktagande.

De exakta formerna för att få ta gräs kommer att inom kort publiceras på kommunens hemsida.

Annons

Är det många som visat intresse för erbjudandet hittills?

– Nej, det är nog bara någon eller några som hörde av sig i ett tidigt skede. Men det kanske blir fler nu, om det kommer regn och gräset börjar växa igen, säger Göran Gustafsson.