Så för några år sedan satte Kvänum Energi på prov ut fyra stycken laddstolpar i området för att undersöka intresset. Försöket har blivit en succé med över 2500 enskilda laddningar sedan dess.

– Det är roligt att vi är med och kan erbjuda laddning för elfordon. Det är viktigt för framtiden. Vi ser en ökande trend och att laddstationerna nyttjas både av bofasta i området och av långväga gäster, säger Thomas Kvist, VD på Kvänum Energi i pressmeddelandet.

Den första laddstationen satte vi upp redan 2015 vid bensinstationen utmed E20 i Jung, Jungatorp och det är en snabbladdare på 50kW.

– Det är den mest frekvent använda av de fyra vi hittills satt upp inom vårt nätområde, säger säger Thomas Kvist.

De tre andra togs i bruk under 2017. En finns vid hotell Lumber och Karle i Kvänum och är en destinationsladdare på 22kW. Nummer två sattes upp utanför Kvänum Energis kontor och är en destinationsladdare på 22kW. Nummer tre står vid affären ”Handlarn” i Tråvad utmed väg 47, och det är också en snabbladdare på 50 kW.