I dag slaktas det i Skövde, men styckningen sker i Stockholm. Där håller dock hela livsmedelsbranschen på att trängas bort från Slakthusområdet av bostadsbyggande, så en ny lösning var nödvändig.

– Men en sådan här flyttning är en lång process. Planerna är att i första hand flytta grisstyckningen hit till Skövde. Problemet har varit att få tag på byggjobbare, eller ens offerter på projektet vilket har gjort att planerna dragit ut på tiden, säger Tommy Ögren, vd på Skövde Slakteri.

Inom ett par veckor tror han att planerna för satsningen i Skövde ska ha tagit mer fasta former.

– Men det handlar om 20-30 nyanställningar, minst. I Stockholm jobbar idag 50 man inklusive kontorspersonal.

Dessutom finns planer att även starta styckarutbildning i egen regi här i Skövde. Styckare är ett bristyrke idag.

– Så utbildningen blir i så fall för hela Sverige. Vi förhandlar med kommunen om detta.