På programmet stod fotografen Leif Cronas film "Flickan från Gjutargärdet". Den handlade om Östermalm och Volvo på 30 - 40-talet och då speciellt om en speciell kvinna. Maj-Britt King var uppvuxen i området och berättade mycket sakligt om hur det var på den tiden. Hur man bodde och hur man levde. Trångbodheten, toalett ute och vanor som man inte kan tänka sig idag.

Efteråt fikade man och Maj-Britt Kling berättade även då en del snöpliga och roliga saker som fick de närvarande att dra på munnen. Kvällens aktiviteter hade stor dragningskraft och c:a 50 medlemmar lyssnade och gladdes.

En eloge gavs också till arrangörsstaben som arrangerat det hela.