Skaraborgs sjukhus Skövde ska de kommande åren byggas ut kraftigt med ny akut och ny psykiatri. Sjukhuset kommer att bli väsentligt större och till detta behövs också ny mark.

Nu genomförs därför en försäljning av 54 600 kvadratmeter mark från Skövde kommun till regionen. Prislappen är satt till lite mer än åtta miljoner kronor.

Affären beskrivs som en förutsättning för utbyggnaden som väntas få byggstart hösten 2018. En ny detaljplan för området har redan vunnit laga kraft.

Köpet av mark ska inom regionen godkännas av regionfullmäktige.