ÅF har fått beställningar på ytterligare uppdrag i Västfastigheters lokaler på Skaraborgs sjukhus i Skövde till ett totalt värde av ca 40 miljoner kronor. Mycket av jobbet kommer att göras vid kontoret i Skara som med åren nischat sig på sjukhus. Där utformades bland annat ventilationen på Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm och efter det även på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– I Skara har vi 15 man och tolv av dem jobbar huvudsakligen med sjukhus, berättar sektionschef Thomas Tell.

ÅF jobbar med många stora och krävande projekt. Skaraborgs sjukhus i Skövde har byggts om och till i många år och där har ÅF spelat en central roll i många av delprojekten.

– Nu ska ÅF ta fram systemhandlingar för VS och energi i en planerad nybyggnad för bland annat operation, akut, sterilcentral och psykiatri omfattande 65 000 kvadratmeter.

I psykiatridelen projekteras ventilationen, och i mottagningsblocken designar ÅF systemen för värme, kyla, medicinska gaser, vatten och sanitet, ventilation och energi, med tillhörande styrsystem,.

– Orsaken till att vi har lyckats väl är god service i kombination med lång erfarenhet och mycket hög kompetens på området. Vi har idag erfarenhet från en mängd större sjukhus, säger Thomas Tell.

Eftersom sjukhuset ska bli betydligt större än tidigare behöver även försörjningen av värme, kyla, medicinska gaser, dagvatten och avlopp utökas och dimensioneras för att klara konsumtionstoppar och eventuella bortfall.

Annons

Runt 2021 beräknas leveranserna vara slutförda.