Uppdraget att ta fram den finansiella analysen var en del av programförklaringen för mandatperioden 2015-2018. Analysen genomfördes av konsultföretaget PwC och har tidigare presenterats i den kommunala organisationen.

Nu fastställer kommunstyrelsens arbetsutskott att den punkten i programförklaringen därmed är slutförd.

– I dag har ärendet varit uppe för att prickas av mot uppdraget som är satt tidigare, nu konstaterar vi att det är slutfört, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Jonsson understryker att analysen är ett bra redskap för att kunna planera den kommunala verksamheten på lång sikt och man har redan haft den som underlag för budgetarbetet inför 2018 och 2019.

– I analysen framgår hur ekonomin påverkas av befolkningsutvecklingen i ett längre perspektiv och utifrån detta presenteras ett antal scenarier som är användbara när vi ska planera långsiktigt för kommunens bästa, säger Jonsson.

– Vi har tagit fram den för att vi i hyfsad lugn och ro ska kunna förbereda Skövde på ett bra sätt. För att kunna göra det måste man ha ett bra planeringsverktyg, så det här dokumentet är framtaget för att vara en plattform för kommande budgetar.

De siffror som nämns i analysen är en befolkningsökning på 13 400 invånare från till 2030. Vidare fastställs att den kommunala servicen måste byggas ut både vad gäller lokaler och personal och att det är grundskolan, gymnasieskolan och äldreomsorgen som växer mest.

Annons

Investeringar som kommer att krävas uppgår enligt analysen till drygt 9 miljarder i vad som benämns löpande priser, vilket leder till ett finansieringsbehov om cirka 3,3 miljarder kronor.

I en sammanfattning av analysen konstaterar kommunens ekonomichef Maria Vaziri att ”behovet av tjänster ökar snabbare än kommunens intäkter från kommunalskatten” och att det därför kommer att krävas antingen ”en omfattande skattehöjning eller en minskning av kommunens totala utgifter om drygt en procent per år.”

Katarina Jonsson påpekar att slutsatserna egentligen inte var oväntade.

– Analysen belyser väl bara det vi redan visste; när de båda grupperna unga och äldre ökar så vet vi att våra kostnader ökar för det är de grupperna som behöver resurserna mest.

– Vad som är speciellt nu är att de båda grupperna växer mest samtidigt. Det har inte hänt förut, säger Jonsson.

Kommunalrådet säger vidare att de flesta förmodligen drog ett ganska djupt andetag när man såg omfattningen av effekterna.

– Jag tror inte att någon av oss kunde se den dramatiska utvecklingen som förutspås i den här prognosen, säger Katarina Jonsson.