Odlingen låg på en gård i Lekåsa i Essunga kommun, alldeles i närheten av E20, och av åtalet att döma bedrevs den i stort sett som ett företag, med anställda som bodde på gården och skötte om plantorna. 3459 cannabisplantor och spår av tidigare odlingar fanns på gården. Försäljningsvärdet beräknades till 20 miljoner kronor.

Tio personer har åtalats. De har på olika sätt haft med gården och odlingarna att göra. Förhandlingarna äger rum i Stockholms tingsrätt, med start i dag, tisdag. Enligt tidsplanen ska de hålla på i tolv dagar. Om reservdagar behöver användas kan dessa möjligtvis förläggas i Skaraborgs tingsrätt. I övrigt kommer rättegången att äga rum i Stockholm, som en följd av att det är så många parter inblandade.

Narkotikan tros ha producerats för Göteborgsmarknaden och enligt polisen finns det kopplingar till det kriminella så kallade Backanätverket i Göteborg.

NFC