Det tidigare stoppet på sträckan mellan Floby och Falköping är hävt. Vissa förseningar kvarstår på sträckan Göteborg-Skövde. Orsaken till stoppet berodde på ett tidigare stopp begärt av polis efter att obehöriga tagit sig in på spårområdet.