Föräldern beskriver hur hans barn kommit hem och varit orolig över händelserna på Teglaskolan. Det handlar framförallt om att elever skjutit med smällare och raketer inne i skolan.

— Man blir ju orolig när informationen kommer från barnen och inte från skolan. Gör de inget åt det, undrar han.

Enligt honom ska även en elev ha fått brännmärken efter att det skjutits inne i skolan. Även den omfattande skadegörelsen som skolan utsatts för under lång tid blir ett orosmoment uttrycker han.

Ledningsteamet på Skara 7-9 Djäknehuset och Teglahuset bekräftar att det på tisdagen skjutits mindre raketer på Tegla. De skriver i uttalandet att lärare informerade eleverna och att det därefter var lugnt på skolan. På onsdagen hördes sedan ytterligare en smäll i Teglahallen vid lunchtid.

"Personal fanns på plats och åtgärder vidtogs omedelbart för att det inte skulle hända igen", skriver de i sitt uttalande.

Annons

Skolledaren Tobias Gren beklagar att det varit en stökig tid, men säger att skolan har agerat och även pratat med alla elever.

— Vi har också öppnat alla skåp för att försöka ringa in vem eleven är, men vi har inte hittat några smällare, berättar han.

Skolan har även pratat med elever som varit på plats när det skjutits, men de har inte velat berätta vem eller vilka som legat bakom.

Därför går Teglaskolan nu ut med ett brev till alla föräldrar där de ber dem att prata med sina barn. I brevet informerar de även om den senaste tidens händelser.

— Det som blev störst var ju igår (onsdag) då det blev en större smäll, då blev det riktigt otäckt, säger Tobias Gren.

Han bemöter även kritiken från föräldrar när det gäller den bristande informationen.

— Vi kunde inte gå ut med informationen innan vi själva hade en heltäckande bild, det är först nu som vi har det. Men det är klart att föräldrar blir oroliga när det smäller i skolan. Vi tar allvarligt på det här.

Båda händelserna har polisanmälts.