Skaras kommunpolis Oscar Svantesson säger att polisen har ökat tillsynen en del det senaste vid stationsområdet, utifrån det senaste som hänt. Senaste händelsen var rånet mot Pressbyrån, tidigare i vintras var det också en hel del oroligheter i det området.

— Det vi gjort från polisens sida är att öka tillsynen, jag vet inte nu om vi kommer att jobba mer aktivt på något sätt. Det är omöjligt att gardera sig mot sådana här händelser ändå, säger Oscar Svantesson.

Polisen har en dialog med Skara kommun om otryggheten som kommuninvånare nu kan uppleva med anledning av händelserna som varit på stationsområdet.

Annons

— Vi är medvetna om området, man kan nästan benämna det som en hot spot. Hela stationsområdet är en pågående diskussion, kommunen har också planerat en del åtgärder.

"God beredskap"

De åtgärderna skrev SkLT om förra veckan, bland annat ska Skara kommun göra så att området upplevs fräschare och sätta upp mer belysning. Skara kommun har också diskussioner med fastighetsägaren, för det är många parter inblandade i stationsområdet.

Oscar Svantesson är inte helt insatt i vad som händer kring rånet mot Pressbyrån i Skara, men kan konstatera att tillsynen lönar sig.

— Vi har god beredskap att lösa fallet. Det har med den ökade bevakningen att göra.

Fortsatt bevakning

Polisen kommer fortsätta ha ökad bevakning vid stationsområdet i Skara. Att ha det dygnet runt är dock omöjligt.

— Vi är lite frustrerade över det här som händer med. Som jag sade i reportaget i SkLT igår så kommer vi att jobba med det som är problem för medborgare och vi kommer att jobba ännu mer intensivt med detta, säger Oscar Svantesson.