Att stationshuset ska få ny färg är ingen nyhet, men nu är det bestämt vilken färg det ska bli. Detta enligt Robin Gullbrandsson som är byggnadsantikvarie på Västergötlands museum, som besiktigat byggnaden tillsammans med en målare tidigare i år.

— Från början var det inte målat alls på teglet och det här är ett litet sätt att få den tegelröda färgen tillbaka, säger Robin.

Enligt honom har man beslutat att färgsätta enligt det förslag som lades fram tidigare i sommar.

Annons

Huset byggdes kring 1900 och var då mer utsmyckat jämfört med idag. Fram till 1977 kunde man se teglet på byggnaden och därefter målades det om till dagens rosaröda färg.

— De putsade partierna vid fönster och dylikt ska bli varmt ljusgrå, så det blir lite mer åt det utseende som varit innan. Så som det målades på 70-talet ser lite konstigt ut.

Taket ska bli svart, även det enligt det tidigare utseendet.

— Det blir ju inte exakt som det varit tidigare men det får lite mer av det intrycket. Det är mycket annat som har förändrats, med detaljer och dekorationer som tagits bort.

Fastighetsägaren ska vara intresserad av att försöka återställa huset till ett lite äldre utseende, vilket Robin tycker är lovvärt.

— Det är en viktig byggnad i Skara som är väl synligt. Färgsättningen den fick år 1977 är kanske inte jättelyckad. Vi får väl se hur det blir nu.

På måndagen började arbetet med att måla stationshuset och byta ut det rosa mot en mer tegelfärgad kulör.

Tidningen har sökt fastighetsägaren.