Vara konserthus bevisar att kultur är en framgångsfaktor. Femton år efter invigningen står konserthuset stadigt såväl ekonomiskt som publikmässigt. Om ett år skrivs ett nytt kapitel i form av en Black box.

Idag går det inte att föreställa sig hur livet i Skaraborg och närliggande delar av regionen skulle vara om inte Vara konserthus fanns. Tomt och innehållslöst för människor i alla åldrar. Utan kultur stannar samhället. Med modig kultur frodas människor och utveckling. Det är det här med Mohammed och berget. Tillgänglighet, med ett annat ord.

Storstädernas kulturutbud, för oss i Västra Götaland främst Göteborgserbjudanden, är massivt och lockande men många gånger praktiskt svårt att nå. Vara konserthus har ett stort upptagningsområde. I en 6,5 mil radie runt Vara bor 270 000 människor. Lägg där till att många i och runt Göteborg ser Vara och konserthusets program som attraktivt och lättillgängligt.

Det fanns en tid när Vara mest var känt som spannmålscentrum och därmed den hänförande utsikten från Lagerhusets 55 meter höga torn. Likaså har konditori Nordpolen lockat mången vägfarande att svänga av från E20. Med kreativ och oväntad satsning från kommun, region och näringsliv kunde Vara konserthus invigas år 2003.

Belackarnas dystra profetior har kommit på skam. Konserthuset har genom målmedvetet arbete befäst sin ställning såväl konstnärligt som publikt. 70 000 besökare per säsong talar sitt tydliga språk.Utbudet är brett och riktar sig till allt från familjeföreställningar för småbarn, till skolföreställningar samt ett väl blandat program för vuxenpubliken där smalt och brett samsas i samma programkatalog. Nu ser ledningen för Vara konserthus fram emot de möjligheter som bygget av en så kallad Black box innebär. Flexibilitet för såväl artister som publik. Från de stora konserterna till den intima kammarmusiken. Black boxen innebär också att artister kan repetera in sina föreställningar på plats i Vara.

Annons

Som politiker i Västra Götalandsregionens kulturnämnd kan vi på nära håll följa utvecklingen av Vara konserthus. Vi har att ta ställning till regionens del av finansieringen. Ett beslut som underlättas genom att konserthuset uppvisar en finansieringsgrad på 33 procent. I dagsläget anslår Västra Götalandsregionen drygt 22 miljoner kronor till Vara konserthus. En stor summa men som växlas upp genom Vara kommuns anslag på drygt 12 miljoner samt externa finansiärer.

För Varas och därmed Skaraborgs del bevisar konserthusets utveckling att kultur är en tillväxtfaktor. Allra viktigast är dock att kultur får människor i alla åldrar att växa i hela regionen.

Elisabet Stålarm, Varnhem Kristina Holmgren, Göteborg moderata ledamöter i Regionfullmäktige samt regionens kulturnämnd

Relaterat: Vara Konserthus fyller 15 år