Händelserna som nu leder fram till åtal uppdagades av en slump av en anställd på ett av de områden där mannen, i 40-årsåldern, hade arbetsgivar- och ekonomiansvar. På chefens bord låg en faktura ställd till verksamheten på filmer och teknisk utrustning som den anställde visste inte brukats i den kommunala tjänsten.

Fakturan ledde till frågor som ledde till misstankar som ledde till att en chef med förvaltningsansvar kopplades in. Det ledde till en större genomgång av bokföringen, en genomlysning som för drygt ett år sedan gjorde att kommunen valde att avskeda mannen.

Kommunen polisanmälde det inträffade. Efter en omfattande utredning åtalas nu chefen för flera brott begångna under sin tid som kommunal anställd:

Förskingring - åklagaren anser det bevisat att mannen, som haft ekonomiskt ansvar, satt sprätt på drygt 8 000 kronor. Pengarna ska ha kommit in via den försäljning som skett, men har aldrig hamnat på kommunens konto. Chefen krävs på skadestånd för att ha "missbrukat sin förtroendeställning och skadat Skara kommun".

Grov trolöshet mot huvudman - mannen ansvarade för inköp till verksamheten och ska, enligt åtalet, ha köpt in varor för sammanlagt 67 565 kronor som aldrig kommit kommunens verksamhet till del. Bland varorna som mannen misstänks ha lagt beslag på för ett bruk märks mängder av tekniskt utrustning.

Annons

När den kommunanställde som fick uppdraget att utreda bokföringen ställde mannen mot väggen ledde detta, enligt den kommunanställde, till en rad försök av mörkläggning. Mannen ska ha hävdat att varor fanns på hans kontor, men när de skulle kontrollera detta försvann han. Den kommunanställde fotograferade då de ganska tomma kontoret, som nästa dag inte alls såg ut som på fotografierna. "Han sprang in med en massa grejer sent på kvällen" vittnar en annan anställd.

Mannen har i förhör sagt att han har svårt att minnas varje inköp, men hävdar att brott inte skett.

Däremot har han inte velat uttala sig om den Ipad som han köpt in för kommunens pengar, och som senare lagts ut till försäljning på nätet.