Storleksmässigt motsvarar 6000 kvadratmeter knappt en normalstor fotbollsplan. Solcellspanelerna, som ska vara markmonterade på stativ, utgör 3000 kvadratmeter medan resten av ytan behövs för övriga nödvändiga installationer.

– Vår kalkyl är att producera 500 000 kilowattimmar på årsbasis som vi ska använda själva. Det är mycket datautrustning som ska kylas, så elförbrukningen är ganska stor även sommartid, då den mesta elen produceras, konstaterar Lars Persson, energiansvarig på Fortifikationsverket region väst och projektledare för solcellsanläggningen.

– Elen kommer att användas inom hela garnisonen, men placeringen vid motorskolan är strategisk, då den verksamheten är en stor förbrukare av el, tillägger han.

Den exakta platsen för anläggningen är däremot inte fastställd ännu. I det tänkta området finns nämligen ett antal fornlämningar under mark, som man måste ta hänsyn till i byggprocessen och som man har kontakt med länsstyrelsen om.

Annons

– Det finns en exakt lägesbeskrivning på de fornlämningar som finns. Vi vill ha reda på var de ligger och har gjort en ansökan till länsstyrelsen om detta, säger Persson.

Han konstaterar att fornlämningarna är en kritisk punkt för processen.

– Det vi planerar för i dag kräver att vi får klartecken från länsstyrelsen. Skulle det bli nej har vi just nu ingen alternativ placering utan då får vi titta på andra lägen. Men planen på solcellsanläggning kvarstår ändå och jag tror det finns andra platser som vi kan använda.

Utöver tillståndsansökan hos länsstyrelsen ligger även en bygglovsansökan inne hos kommunen för behandling. Förutsatt att alla bitar faller på plats hoppas Persson på att anläggningen ska kunna vara färdig att ta i bruk någon gång under den första halvan av 2018, så man kan tillgodogöra sig merparten av den stora produktionsperioden redan nästa år.

Den planerade solcellsparken i Skövde är den första i sin storlek i Fortifikationsverkets regi. Sedan tidigare finns bara en mindre försöksanläggning i Uppsala. För närvarande finns ingen övergripande strategi för byggandet av solcellsanläggningar utan det är upp till varje region att fatta beslut om detta.

Lars Persson för sin del ser anläggningen i Skövde som ett pilotprojekt och hoppas på ett snart genomförande.

– Det vore fantastiskt kul att få till den här anläggningen och även en samhällsnytta.