För att visa att det är möjligt för var och en att ändra sin konsumtion och sitt beteende, och att det tillsammans kan ge en stor effekt, lanserar nu energi- och klimatrådgivningen i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara ett livsstilsprojekt för totalt 30 familjer. Projektet går under namnet Klimatsmart familj 2.0 och är en fortsättning på projektet Klimatsmart familj som genomfördes 2017. Det nya projektet som genomförs under åren 2019-2020 finansieras av Energimyndigheten med totalt 1 250 000. Rekrytering till den första omgången kommer starta våren 2019.

Fokus i projektet är att åstadkomma konkreta beteendeförändringar som minskar individernas energianvändning och klimatpåverkan.

- Vi hoppas också att projektet kommer innebära andra mervärden och en högre livskvalitet för deltagarna. En mer hållbar livsstil sparar ofta både tid och pengar och kan vara positivt för hälsan. Vi hoppas även att deltagarnas resultat inspirerar andra, säger projektledaren Camilla Funke i ett pressmeddelande.

Kända inspiratörer kommer också att bjudas in till föreläsningar som är öppna för alla.

När deltagarna valts ut genomförs en kick-off och energirådgivarna bokar sedan in hembesök hos varje deltagare. Huvudupplägget är att utbilda och coacha de olika familjerna till en mer medveten vardag. Familjerna ska inspirera och lära andra på områden där olika val spelar stor roll i ett energi- och klimatperspektiv.

Annons

Deltagarna kommer att få grundläggande information inom varje område och därefter ställas inför olika utmaningar och delmål som skall kommuniceras via sociala medier för att få en bred spridning.

- Det finns ett stort behov av att informera om och visualisera vilken klimatpåverkan olika vardagsaktiviteter har samt vilka åtgärder som har störst påverkan. Många vet till exempel inte att en enda Thailandsresa helt kan utradera effekten av tjugo års sopsortering, avslutar Camilla.