I vissa länder försöker man avkriminalisera droger och i stället legalisera t.ex Cannabisförsäljningen. Mycket av sprängningarna och skjutningarna har sitt ursprung i drogförsäljningen och rivalitet mellan de gäng som är huvudmän för försäljningen.

Det förfärliga är att kriminaliteten kryper allt längre ner i åldrarna och att äldre kriminella element utnyttjar yngre pojkar som ännu inte uppnått straffmogen ålder. Ibland skulle man önska att det fanns något av en moralisk kompass även inom kriminaliteten. Men tyvärr där finns bara ondska! Den senaste skjutningen medförde att ett 15-årigt barn sköts ihjäl.

Nu tycker jag är dags att vi i Sverige på allvar tar upp frågan om legalisering av Cannabis! Det är få länder där staten har en så stark inverkan på människorna och samtidigt tillåter så stor frihet som svenska staten ger. Vi skulle sannolikt klara av en försäljning via apotek eller systembolag!

Jag skulle välkomna en öppen politisk debatt i ämnet att legalisera Cannabis. På så vis skulle vi kunna undandra de kriminella gängens levebröd!! Som sagt: Sök i allt blott själva kärnan.

Karl-Gustav Bynke