Gruppboendet Månglaren är ett permanent boende för personer med funktionshinder och består av sex stycken boendeplatser. Korttidsboendet Bumerangen är ett boende där barn och ungdomar med funktionshinder vistas kortare perioder. Det kan vara alltifrån en dag i månaden till en vecka i månaden, det är behovet som styr.

De båda boendena är snart klara för inflyttning och de första personerna beräknas att flytta in under vecka 34. Själva invigningen hålls den 30 augusti.

Det är Centrumbostäder som bygger gruppboendet och korttidsboendet som specialanpassats efter verksamhetens önskemål på boendena till funktionsnedsatta barn och ungdomar. Första spadtaget togs förra året i september.

LSS