Varje år får försäkringsbolagen in hundratals anmälningar om parkeringsskador bara i Skövde. I de fall där den som orsakat skadan ger sig till känna är försäkringsfrågan relativt lätt att lösa. Men långt ifrån alla gör det.

Så undviker du skador

Ställ dig inte närmast ingången på stora parkeringar. Där är det mest trafik och risken f..

Så undviker du skador

Ställ dig inte närmast ingången på stora parkeringar. Där är det mest trafik och risken för skador ökar.

Försök hitta parkeringar där du kan köra in och ut. Backningsmanövern ökar risken för skador.

Parkera där fickorna har dubbelstreck, där är det inte lika trånga och risken för skador minskar.

Länsförsäkringar Skövde

– Det finns en rad med regler som rör bevisläget och som måste uppfyllas i de fallen, säger Ulf Lindholm.

I smitningsfallen är det Trafikförsäkringsföreningen TFF som kan gå in och betala ut ett skadestånd efter att en polisanmälan gjorts. Skadan handläggs via ditt försäkringsbolag. Men sedan i juli 2004 duger inte dina egna uppgifter som ägare eller förare för att kunna få ersättning.

Vittnen krävs

Annons

Dels måste skadans utseende tala för att det är just ett annat fordon som ligger bakom. Har bilen blivit repad eller bucklad av exempelvis en kundvagn får du ingen ersättning från TFF. Sedan krävs också vittnen som har sett när skadan skedde. Finns inte det kan det duga med att någon annan kan intyga att bilen var oskadd när den parkerades och skadad vid upphämtningen.

Ett annat bevis som kan ge rätt till ersättning vid smitning är om något vittne kan intyga att det legat glassplitter eller bildelar på platsen för skadan, eller att man sett hjulspår.

Självrisken varierar

Skillnaden att få parkeringsskada godkänd via TFF istället för att utnyttja sin egen bilförsäkring ligger i självrisken.

Trafikskadeföreningens självrisk kostar 2 220 kronor och i många fall är självrisken vid vagnsskada betydligt dyrare.

– Har man däremot bara en trafik- eller halvförsäkring så ingår den inte alls. Då får man stå för hela kostanden själv om parkeringsskadan inte godkänns enligt TFF:s regler, säger skadechefen Ulf Lindholm.

Förra året betalade Trafikförsäkringsföreningen ut 211 miljoner kronor till sammanlagt 20 500 bilägare som råkat ut för smitare på parkeringar runt om i landet.