Magnus Gunnarsson dömer med sina inlägg ut hela den lärarkår som de senaste dagarna ställt sig bakom Alliansens budgetförslag.

Relaterat: Insändare: Kommunalrådet underkänner skolledarnas kompetens
Relaterat: Insändare: Retoriskt välformulerat utan att ge svar på tal, kommunalrådet!

Alliansbudgeten föreslår flexibelt utnyttjande av arbetstiden för verksamhetens bästa, i kontinuerlig dialog mellan medarbetare och chef, istället för schabloner som bygger på plats istället för kvalitet, uppdrag och resultat. Alliansbudgeten stärker rätten till fortbildning och tydliggör det tillitsbaserade ledarskapet. Alliansbudgeten klargör att Skara kommun som huvudman måste ha en rutin för trygghetsåtgärder som säkrar arbetsmiljön, hur den rutinen ska se ut blir naturligtvis en fråga för verksamheterna. Alla skickliga ledare och medarbetare i skolan ha ha största frihet att ge varje elev den bästa utbildningen.

Relaterat: Ifrågasätter budgetkritiken - brist på tillit är problemet
Relaterat: LR:s kommunförening ställer sig positiva till Alliansens budgetförslag

Under lång tid har skolvärlden efterfrågat att politiken ska våga stå upp för lärarnas arbetsmiljö och skolans behov av reformer för kvalitet och trygghet. I det nya avtalet nämns uttryckligen lokala politiska reformer. Det är trist att missförstånd och politiskt spel ska försöka dölja att Alliansen i Skara nu lägger fram en budget som på riktigt värnar det tillitsbaserade ledarskapet, lärarnas frihet och möjligheter, samt skolans utveckling.

Ylva Pettersson (M)