Slutreplik från SSU till MUF i debatten om Viktoriaskolan:

Vårt mål är en jämlik skola och högre kunskapsresultat. I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför ska Sverige och Skara ha en jämlik skola med höga kunskapsresultat där ingen elev lämnas efter eller hållas tillbaka. Det är grunden i den svenska modellen och det samhällsbygge vi står för.

MUF i Skara har valt att ställa frågan vad vi i SSU menar med "Socialdemokraternas satsning på trygghet och ökad studiero". Som ungdomsförbund är det inte vår uppgift att redovisa budgeten eller detaljfrågor kring skolans styrning. SSU och även MUF bör ses som våra partiers draghundar, snarare än vakthundar. Vi om några är dem som ska lyfta de frågor som påverkar ungas vardag, och driva de frågorna tillsammans med vårt parti.

Vad menar vi då med att vi står för en satsning på trygghet och ökad studiero? För oss i SSU är det oacceptabelt att stök och bråk i skolan gör att lärare slutar och elever inte kan koncentrera sig. Vi tror på elevernas förmåga och lärarnas professionalitet. För att de ska klara sitt jobb, krävs rätt stöd, från förskolan till vuxenutbildningen. Vilket Socialdemokraterna i Skara går till val på.

SSU och Socialdemokraterna sätter investeringar i utbildning framför skattesänkningar och nedskärningar. Det har gett resultat. Nu arbetar 28 000 fler i landets skolor, tre av fyra legitimerade lärare har fått del av statliga lönesatsningar och skolan får mer resurser – mest till de skolor som behöver det bäst.

Annons

SSU Skara

Relaterat: Insändare: "Viktoriaskolan är ett misslyckat skrytbygge"
Relaterat: Insändare: MUF borde lyssna mer på eleverna
Relaterat: Redovisa era förslag!