Slutreplik från Alliansen till Magnus Gunnarsson (MP).

Varje partigrupp väljer vilka samarbeten man vill ingå i. Miljöpartiet valde att ställa sig utanför ledningen i Skara.

Trots detta väljer Alliansen att erbjuda MP en plats vid förhandlingsbordet i budgetprocessen, på likvärdig fot med partierna som ingår i ledningen. Detta gör vi för att ge MP möjligheten att bryta de blockgränser som Magnus Gunnarsson själv beskriver som så olyckliga, utan att MP för den skull behöver kompromissa med sitt ställningstagande gällande samarbeten i Skara. Vi erbjuder helt enkelt möjligheten att i jämställd samverkan ingå i budgetdialog.

Om MP ser att deras synpunkter och förslag finner gehör på ett sätt som gör att man i slutänden vill ställa sig bakom den budget man har fått vara med och förhandla så gör man det. Om man finner att den politik man vill driva inte fick genomslag i budgeten så ställer man sig bakom ett annat förslag, eller avstår. MP får helt enkelt erbjudandet att fullständigt utan förbindelser påverka politiken i Skara genom budgetdialog utan förpliktelser. Den som kan räkna inser också att detta erbjudande inte ges för att söka majoritet för en budget, utan endast för att leta nya vägar för god politisk dialog i Skara.

Annons

Miljöpartiet kommer genom Magnus Gunnarsson att få en inbjudan till ett inledande dialogmöte om sådan budgetsamverkan. Vi hoppas att vi då kan börja prata med varandra istället för om varandra.

Lars Berg (C)

Leif Brohede (KD)

Marlene Zackrisson (L)

Ylva Pettersson (M)