Bakgrunden är att det vid ett tidigare nämndmöte i april i år kom fram att det fanns ett behov av en översyn av alla skolsköterskemottagningar.

Sektorchefen fick sedan i uppdrag att utreda om mottagningarna var ändamålsenliga. Utredningen visade att skolans storlek har betydelse för tillgången på skolsköterska och hur ändamålsenliga mottagningarna var och vilken utrustning de hade.

Nu har nämnden beslutat att nödvändig utrustning ska köpas in till skolsköterskemottagningarna. Det ska också hanteras inom befintlig budget 2018.

– Det handlar om kylskåp, arkivskåp och låsbara skåp för kanyler, förklarar Tony Johansson, avdelningschef för barn- och elevhälsan.

Han förklarar att förutsättningarna för elever på en stor skola skiljer sig mot elever på en liten skola med färre än 500 elever.

– På Västerhöjd med cirka 1 400 elever har man ett elevhälsoteam, på Varola skola med 40 elever delar man skolsköterska med Svärtagårdsskolan, säger Tony Johansson.

Utredningen har lett till att kommunen ska få mer likvärdigt utrustade skolsköterskemottagningar.

Tony Johansson tror dock inte att eleverna ute på skolorna kommer märka någon skillnad mot tidigare.

– Det här handlar mer om att få en trygg och säker vårdapparat med rätt utrustning på plats och se till så att det finns mottagningsrum.

Kommunen har satt gränsen för en mottagning på 500-550 elever. Skolor med färre elever än så har en ambulerande skolsköterska och kurator, medan större skolor har tillgång till det på heltid. Hit hör skolor som Käpplundaskolan, Billingeskolan och Rydsskolan.

Annons

– Totalt har vi elva skolskötersketjänster och lika många kuratorstjänster på heltid i grundskolan.

Inom grundskolan och gymnasiet är det 15, 55 skolskötersketjänster, 16, 8 kuratorstjänster och vid årsskiftet ska antalet psykologtjänster ha utökats från dagens 4 till 5.

– Så från årsskiftet ska vi vara fullbemannade och ur nationell och regional synpunkt så ligger Skövde okej till jämförelsevis, säger Tony Johansson.